Stand: 18.01.2018 11:12

18.1.2018 Donnerstag, Woche A
KlasseStd.VertreterFachRaum(statt Fach)Vertretungs-Text
5e1, 5f1KIMUAulaMU 
5e23GLKUR17KU 
5e24SCKUR17KUEnglischunterricht
5f2BZER15E 
5f5ROKUKuR2KU 
5f6KMBIBiR1KUBiologieunterricht
6e14BOMR118MAufgaben werden gestellt
6e3, 6f2KIMUAulaMU 
7e13 - 4LNSPSPGTSPRaumwechsel
7e24DSMR111M 
7f3 - 4HGFR113FKlassenarbeit Französisch
8e14WRPKR318PKPhysikunterricht
8e1, 8e2, 8e3, 8f5TLEUKR315EUK 
8e1, 8e2, 8e3, 8f6ZEEUKChR1EUKRaumwechsel
8e31ZEMR316KUMathematikunterricht
8e32HMKUKuR2KU 
8f2TLMR315M 
9e1, 9e2, 9f1, 9f24PLKRCDIKRRaumwechsel
9e25RNSPR216SPRaumwechsel
9e26LZSPR216SPBiologieunterricht
9f16BSMR218M 
EF5---------KU-GK1 
EF7 - 8REKU-GK3KuR1KU-GK3Ordnungsdienst
EF11KME-GK1R217E-GK1Raumwechsel
EF12KME-GK1R217E-GK1 
EF31---------E-GK3 
EF41---------E-GK4 
EF51---------M-GK5 
EF56WAE-GK5R219E-GK5Raumwechsel
Q11 - 2---------F5-LK2 
Q11 - 2---------F5-LK1 
Q11 - 2PGSW-LK1MSSW-LK1Facharbeit
Q11 - 2---------E-LK2 
Q13 - 4---------M-GK3 
Q13 - 4---------MU-GK2 
Q17 - 8---------M-LK2 
Q21 - 2---------F5-LK1 
Q23 - 4---------S0-GK2 
Q25 - 6---------M-GK4Aufgaben per mail
Q25 - 6---------MU-GK1 
Q27 - 8---------D-LK2Unterricht wird nachgeholt
PräsP1GLPräs   

Periode10 18.1.2018 (3) sik_Stundenplan_1718_20180117

Untis Stundenplan Software